live now do nowPlanvorming- en realisatie van infrastructuur raakt zeer veel disciplines zoals de ruimtelijke ordening , de openbare ruimte waar strijd om de schaarse vierkante meters wordt gevoerd, de financiering en de verkeerskunde. Om deze complexiteit te doorgronden hanteer ik een werkwijze waarin hart, hoofd en handen met elkaar worden verbonden.
Hoofd: in mijn visie is rationeel denken en handelen onmisbaar om hoofd- van bijzaken te kunnen onderscheiden. Feiten vormen de basis voor het advies en het projectmanagement.

discussie_1Het cognitieve en zakelijke van het hoofd dient verbonden te zijn met het gevoel; het gebied van het Hart en met het doen; het gebied van de Handen.
Betrokkenheid bij de mensen achter de processen, de mensen met wie samengewerkt wordt in teams en de mensen voor wie je het doet, de reizigers met bus, tram en metro en de omwonenden van een stuk infrastructuur, daar ontleen ik m’n inspiratie aan. De coachende managementstijl die ik hanteer zorgt er voor dat jonge mensen on the job opgeleid worden. Zij worden begeleidt in het nemen van verantwoordelijkheid. Dat is een spin off waar opdrachtgevers van kunnen profiteren.

image004

Hoofd en Hart zijn in mijn werkwijze sterk verbonden met het concreet zelf doen van de projecten: handen uit de mouwen en voeten in de modder, oog hebben voor de praktijk van de projectrealisatie, daar is het om te doen. Mijn werkvisie is dat zonder inhoud processturing een leeg omhulsel is.