Kassel - tramtrein in druk stedelijk verblijfsgebied compAls directeur van AGV gedurende de periode 2001-2006 heb ik veel ervaring opgedaan met onderzoek en advies op het gebied van personenmobiliteit. Accenten zijn hierbij verkeer- en vervoerprognoses, financieel economische evaluaties en openbaar vervoer. Veelal worden hiervoor modellen gebruikt. Ik ken de waarde van prognosemodellen en weet wanneer inzet ervan waardevol is en wanneer dat ook niet zo is. Adviesopdrachten worden veelal uitgevoerd met andere partners. Arnoud Mouwen Advies werkt nauw samen met de bureaus TransTec adviseurs, Goudappel Coffeng adviseurs mobiliteit, Key Point Consultancy en XTNT experts in traffic and transport.

Onderzoek en advies is ook sterk verbonden met het onderwerp van m’n dissertatie die ik in 2016 aan de economische faculteit van de VU-Amsterdam heb afgerond. De kern van de dissertatie bestaat uit het in beeld brengen van de relatie tussen publieke doelen in netwerksectoren -zoals het OV- en sturing van private partijen -zoals openbaar vervoerbedrijven. In het dissertatie onderzoek worden drie actoren onderscheiden:

  1. De klant/reiziger die kwaliteit en snelheid wil;
  2. De private aanbieder/vervoerder die winst wil maken en daarvoor informatie over klanten en overheden nodig heeft;
  3. De overheid die equity en efficiencydoelstellingen heeft en naar de juiste sturingsmechanismen (contracten, prikkels, regulering) op zoek is .

Praktische toepassingen van de onderzoeksgegevens en bewerkingen daarop kunnen gebruikt worden ten behoeve van publieke of private partijen.