Competenties

portret wall

Als ervaren projectmanager beschik ik over de volgende competenties:

  • uitstekende communicatie;
  • omgevingsgevoeligheid, zicht hebben op de belangen van partijen en belang van het project voor de organisatie/opdrachtgever;
  • besluitvaardig;
  • oordeelsvormend/adviserend
  • stress bestendig, kunnen omgaan met verandering en weerstand
  • zelfsturend

Mijn Curriculum Vitae maakt dit duidelijk.